Ernfrid Sjöblom hyllades på 80-årsdagen

Två stora Blidösläkter samlades när Johan Ernfrid Leontius Sjöblom och Frida Wilhelmina Österman gifte sig 1903. De byggde i Källviken på Blidö sitt hem som naturligtvis kallades Fridsdal. När ett halvsekel hade gått och Ernfrid blivit ensam kvar blev han hyllad på sin 80-årsdag. Bland gratulanterna fanns hyresgäster som varit sommarboende. Rolf Nilsson och Kerstin Hjelmskog hade diktat en ballad om Ernfrid, på Evert Taubes melodi till Balladen om Gustav Blom.  


  Läs texten, tryck här:

 

Vem var Valberg?

Bodde det någon på Valbergsudden som hette Valberg, har många frågat mig.

Valbergsudden är en del av Oxhalsö på östra sidan mot Norröra. Mig veterligen har ingen bott där som haft det namnet. Det har ej heller förekommit i Blidös kyrkböcker.

I början av 1800-talet kom Hans Andersson med familj från Åkerö i Rådmansö och bosatte sig där. När hustrun dör 1830 står det i bouppteckningen att hon bor på ”Valbergshudden”. *)

Står man på udden har man denna vy:

Tittar man mot norr i Dymmelviken ser man en enorm sten. (Den har av flera med mig liknats vid en badande elefant.

Men på 17- och 1800- talet kanske man tog likheter med då mera kända djurslag som t ex valar.

Var det den här stenen som var Valberget? Så här funderade jag. 

Men så fick jag ett tips att det från början kunde ha varit ett Vårdkaseberg. Läser man i Upplands Vårdkasar (1719.se › 11-Upplands-vardkasar)  ser man att ”Det finns anledning att tro, att förleden i namnet Valbergsudden (Wahlbergzwdden 1689) på östra sidan av Oxhalsö är ett ursprungligt Wardhbergh. SSSk s 300. 11JSO 66144-16785″ PDF

 

*) Kolla även den omnämnda bouppteckningen.

Silversmedens hus

 

Till minne om Yngve Berger

Yngve gick bort den 10 juli 2018. En innehållsrik karriär som silversmed och lärare på Nyckelviksskolan. Han var också en framstående författare och designer. Vi grannar som under ett antal år, sedan 1981 då han köpte huset och senare bosatte sig på Blidö, har lärt känna Yngve kunde snabbt konstatera att han var en stor berättare. På Blidö hittade Yngve det lugn som han så väl uppsakattade för att kunna utöva sina färdigheter i konstens anda.

 

Arvet till hembygdsföreningen

Yngve ville att hans hus, fullt med konst, skulle ärvas av Blidö Sockens Hembygdsförening. Föreningen har tackat ja till arvet och säger att äntligen har vi fått en egen hembygdsgård. Ett villkor är att huset blir tillgängligt för allmänheten så att Yngves konst kan beses i rätt miljö.

 

Ett unikt kreativt hus efter silversmeden Yngve Berger

Yngves egen vilja var att Blidö Sockens Hembygdsförening ska behålla huset så att alla har möjlighet att komma och se hans konstnärliga verk.

Där skall man kunna se hans unika silvermasker och fåglar eller bara njuta av alla ”barkbåtar” som sitter på väggarna. Fantasiens farkoster- kallade Yngve sina egna alster. Här får man också möjlighet att läsa hans böcker, specielt ungdomsböcker som pojken och flickan i glashus m fl. Böckerna finns inte längre att köpa i handeln.

Silversmedens hus skall bevaras som det använts under hans produktion av masker och fåglar vilka han tillverkade här på Blidö.

Göte Lagerkvist

Ordförande i Blidö Sockens Hembygdsförening

 

se även Båtsman Ringbommens hus? nej silversmedens lillstuga.