Birger Ahlrén 100 år 20/7 2016

Birger Ahlrén   1916 – 2009

Birger Ahlren 2008 Helmi möte vår Erik Åhman P1010525 (2)

Foto på Birger Ahlrén, fotograferad av Erik Åhman på Helmi årsstämma i Almvik 2008

 

Birger hade ett enormt intresse för Blidö sockens historia, ja det spred sig även till närliggande socknar. Född i Stockholm 20 juli 1916. Hans släkt kom från södra Dalarna, en socken som heter By, och ändå var det vår skärgård som band hans stora intresse.

Så länge han arbetade på Vattenfall var det på fritiden han grävde i arkiven, och det var på somrarna som han bodde i Kolsvik på Yxlan. Efter pensionen flyttade han och hustrun Violette ut för gott i början av 80-talet.

Ett av hans allra första forskningsresultat som vi känner till är en 3-poängsuppsats från Historiska Institutionen på Stockholms Universitet. Den är från 1986, och är en jämförande undersökning av några byordningar  i Uppland. Syftet med undersökningen var att undersöka byordningssituationen i Blidö socken. Av sammanfattningen framgår det att motiven för tillkomsten var att ”Åstadkomma en bättre ordning med fasta regler för gemensam efterlevnad” och ”att undvika dyra och tidspillande resor till häradsrätten”.

På 80-talet gick släktforskning till helt annorlunda mot nu. Då satt man på Landsarkiven och fick själv bläddra i de stora volymerna.  Men ett framsteg var redan då att alla landets kyrkböcker hade fotograferats. Då kunde man låna hem filmrullar, och det gjorde Birger, men då måste han ha en stor läsapparat att sätta filmerna i och sen skriva av de uppgifter han sökte. Han skrev ner det med blyertspenna i kollegieblock, sida upp och sida ner.

Detta var före datorns tid och det fanns inga program som idag gör det enkelt att samla och koppla ihop dessa uppgifter till släkttavlor och släktbeskrivningar. Han gjorde ett fantastiskt arbete när han skrev av alla Blidös kyrkböcker, som en av hans släktforskarvänner, Hans Wester, sedan förde över till Excel-ark. Detta är nu sökbart för forskare som jobbar med Blidö, och tillgängligt på internet via ett annat inlägg på min blogg.

I januari 1994 hade han med ett studieförbund satsat att hålla 10 hembygdskvällar. Han hade skrivit utförliga manus till sju av kvällarna som han själv skulle ta hand om. Två av kvällarna berättade Bosse Wiklund, dåvarande hembygdsföreningens ordförande, om skutor och seglats härute i gångna tider. Birgers föredrag är välformulerade och innehåller många intressanta beskrivningar av gångna tider. De är skrivna för 20 år sedan, men det allra mesta är lika aktuellt i dag ur historisk synpunkt. Mycket läsvärt. De 7 föredrag som Birger hade präntat ner på maskin och eller skrivit ut på inte alla gånger bra skrivare är nu utskrivna med modern teknik, med infogande av de handskrivna tilläggen.

I pärmen ”Hembygdskvällar” fanns också avskrifter av tingsprotokoll om fattigvårdsbestämmelser 1822, om Sexmäns uppgifter i socknen och om fabrikör Wikström donation m m.

Från en bystämma i Kolsvik 1995 finns det manus till vad han berättade om Kolsviks bys utveckling efter Storskiftet 1827-33 fram till 1995 och tillika om Kolsviks byalag. 1999 planerade och genomförde Birger en Byvandring i Kolsvik. Den var välplanerad och ett noga genomarbetat manus finns bevarat.

Han gjorde också intervjuer med gamla vänner som kunde berätta om livet kring förra sekelskiftet. Algot Södergren i Kolsvik på Yxlan och Oskar Andersson i Bergshyddan på Blidö m flera som är inspelade på band. Södergren som dog några månader senare 99 år gammal hade ett otroligt minne att dela med sig av och Oskar Andersson som berättade sammanhängande den ena episoden efter den andra. Här kan man till exempel läsa historien om Klas-Gustafs bravader.

SONY DSC

Tack vare initiativ av Yxlö byalag kunde Ahlréns arkiv räddas och har stått i Yxlö bygdegård men kommer under 2016 att överföras till Norrtälje Stadsarkiv. Det består av et stort antal A4-pärmar och kollegieblock. Hela materialet har sorterats och ställts upp i en ordning som jag tror Birger skulle acceptera. Här finns en översikt över arkivet. Det finns också en möjlighet att gå närmare in på några av pärmarnas innehåll. Birger hade även gjort en förteckning över alla hans mer än 80 släktregister

Med anledning av Birger Ahlréns 100-årsdag den 20 juli 2016 har Blidö Sockens Hembygdsförening låtit sammanställa ett urval av ovan nämnda texter hämtade ur hans arkiv. Samlingen kommer att presenteras i Yxlö Bygdegård den 20 juli kl 14.00. Vid sammankomsten med kaffe, kommer skrifterna att säljas för 100 kr st. Det ges då en kort presentation av arkivet och även tillfälle att se arkivet.  De utvalda texterna kommer senare att vara tillgängliga i stadsarkivet i Norrtälje samt i Norrtälje stadsbibliotek.

Förutom denna sammanställning av texter har Birger som medlem i Blidö Sockens Hembygdsförening haft många inlägg i de gångna årsskrifterna. Dem kan man läsa om man söker via föreningens hemsida.

 

 

 

Arkivregistret

Blidö sockens hembygdsförenings förteckning
över Birger Ahlrén, Kolsvik personliga arkiv
med hans hembygds- och släktforskning i Blidö Socken tom. 2009.

Förteckning av Palle Lindkvist, kompletterad av Erik Åhman       Utgåva 2016-06-13

(Inte alla boxar/pärmar har innehållsförteckningar, men markera på resp. nr)

 

Volym
typ
Nr Pärm
Arkivbox
Innehåller bland annat
      Om Blidö socken
Box 01 (Ingen text) Blidö socken, Uppgifter om båtar och båtsmän mm
Box 02 (Ingen text) Blidö socken, Byordningar och Fattigkassans räkenskapsbok mm
Box 03 (Ingen text) Blidö socken, ämnen för hembygdskvällar mm
Pärm 04 Uppgifter om byar Blidö s:n Diverse platser. Uppgifter om olika namngivna byar, öar
Pärm 05 Uppgifter om platser Diverse platser, uppgifter om Bl.a. om Duvnäs
Pärm 06 Blidö s:n Huvudregister Blidö
Pärm 07 (Suddig bild) Öslaby tingslag, Gustav Stenbom, Persson, Strömborg, Lagerheim, Lindgren
Box 08 (Ingen text) Kolsvik by och gårdshistoria, byvandring 1999.
Bl.a. Skrift Kolsvik 1900-tal Maj-Britt Björklund. Bild, Köpebrev
Pärm 09 G Kolsvik/Yxlö, Historia. Äldre underlag
Pärm 10 Boken Boken om Köpmanholm. Birgers underlag för boken
Pärm 11 Skälbottna Skälbottna, ”Utpost i Blidö socken”.  Släktf. underlag till Gunnar Lefrell, Själbottna
Box 12 (Ingen text) Yxlö och Kolsviks byhistoria. Bild
Pärm 13 Blidö socken II Älvsborgs lösen, 1627 års  Boskapslängd, Hembygdsdräkter mm
Pärm 14 Köpmanholm Ön Yxlan, Kolsvik, Yxlö. Dopfunt Blidö ka. Kasholmen, Rödsotepidemin 1808
Pärm 15 Rödlöga Rödlöga släkter. Underlag för Rödlöga bok, hemman, personer till Britt Bogren
Referat Domböcker
Pärm 16 Domboks protokol Domböcker och småprotokoll före 1800
Pärm 17   Domböcker Domböcker, 1800 – 1829, allmänna kommentarer ur –
Pärm 18 Domböcker Domböcker, genomgång av avläsningar 1750 -58/ Urtima ting 1737-
Pärm 19 Små Protokoll Små Protokoll 1830 – 1889
Pärm 20 Kolsvik. Mål Div. mål. Kolsvik. Målet Ersson/Magnusson 1923
Birgers egna arbeten
Box 21 Byvandring 1999 Byvandring i Kolsvik 1999 (förarbete). Kolsviksbladet 1912?
(Nr 21, 22, 25 samma box)
Box 22 Byvandring 31/7 1999 Byvandring i Kolsvik by 31/7 1999, Gamla kartor
(Nr 21, 22, 25, samma box)
Box 23 Hembygdskvällar Kolsvik Manus till 7 hembygdskvällar 1994
Pärm 24 Kolsviks historia Kolsvik, Byordn. 1819 Karta, Minnesant. byvandr. Kolsvik 1999. Bomber Blidö NT
Box 25 Diverse egna anteckningar Hembygdskvällar Kolsvik Diverse egna anteckningar. Lotsar Köpmanholm.
(Nr: 21, 22, 25 samma box.).
Pärm 26 Diverse Egna Skrifter Diverse egna skrifter
Blidö, Kolsvik. Innehållsfört av Erik Åhman
Pärm 27 Historiekurs 1986 Anteckningar från kursen
Pärm 28   Husförhörslängd Avskrifter div. minnesant. Sundskär, Vidinge mm
Pärm 29 K. B. (8) Korrespondens med diverse personer
Pärm 30 Bouppteckning Avläsningar av bouppteckning 1700-talet
Pärm 31 Historieuppsatser Alla uppsatser från lokalhist. kursen 1986
Pärm 32 Att söka i Stockholm Underlag söka i Stockholm. Personliga noteringar
Kyrkböckerna
Box 33 Hfh. längder, div. egna anteckn. Egna anteckn Hfl. längder, diverse.
Pärm 34 Husförhör Köpmanholm Husförhörsl. Blidö s:n 1807 – 1900 (Pag. register) Pärmen SAKNAS sedan 2014
Pärm 35 Div. Uppgifter från äldre datum Anteckningar ur kyrkoräkenskaper
Pärm 36 Sockenstämmo- protokoll Länna och Blidö kyrkor, allmänna noteringar. Avskrifter ur böcker, Bild
Pärm 37 (Suddig bild) Mantalslängder 1653 – 1807
Pärm 38 (Ingen text) Avskrift av Blidös förs. böcker.  Diverse släkter. Människor i Kolsvik
Pärm 39 Husförhör Yxlö Avskrifter ur Yxlö Husförhörslängd
Pärm 40 Blidö kyrkas pålysningsbok Register över pålysningar 1829 – 58, avskrift av
Pärm 41 Kyrkböcker Reg. över kyrkbok avskrifter. Saknade kyrkböcker
Pärm 42 Husförhör Köpmanholm Pag.reg. för Blidö. Husförhörslängder för Köpmanholm
Pärm 43 Födelsebok/döda, Blidö Allmänna noteringar från födelseboken
Laga skifte 1827-33
Pärm 44 Laga skifte 1827 – 1833 Laga skifte 1827-33. Protokoll
Pärm 45 Kolsvik I Gårdsreg Laga skifte, gårdar i Kolsvik vid skiftet 1827-33. Diverse släkter
Pärm 46 Allm. kartor, 16- 17 -1800 tal Laga skifte, kartor
Pärm 47 (Ingen text) Ägare i Yxlö Vid Skiftet 1827-33
Pärm 48 Kolsviks historia efter skiftet Kolsviks Yxlö historia efter skiftet. Byhistoria 2 1827-33 Foto laga Skifte
Blidö socken 1907.
Pärm 49 Små protokoll Små protokoll 1860 – 1889
Om olika personer
Box 50 Siv Nygren Antavla Siv Nygren, f. Berggren, Yxlö. Siv Berggren; Nygren, Drotz  (1935 -1999) Yxlö                                      (Nr 50, 52 och 54 samma box)
Pärm 51 Div. Uppgifter Skärgården Bergs arkiv Rådmansö. Vidinge, Vätö och Sundskär. År 1572
Box 52 Anfäder Hjalmar Söderman Anfäder Hjalmar Söderman, *1906-01-13, släkt, Skeppare Norröra              (Nr 50, 52 och 54 samma box)
Pärm 53 Uppgifter lämnade av Diverse personer. Bokreferat
Box
.
54 E Ax, div. papper Div. olika gåvobrev, fastighets dokument Kolsvik, bl.a. Erik Ax, (1906-1996).    (Nr 50, 52 och 54 samma box)
Pärm 55 Anders Petter Jansson Handlingar rörande ättlingar till AP Jansson
Box 56 Holmsängen Holmsängen  ”Här är mitt liv”, Odysse 90 år, (60sid.) Okänd författare
Box 57 Nils Österman Blidökungen Johan Albert Österman, Kolsvik 1831- 1924, sonson Nils Österman Kolsvik, 1890-
Box 58 Kjellstedt Kjellstedt S.O. Johan. Om planerat Sodaverk i Blidö sn.
Se även  nr 101
Pärm 59 (Ingen text) Erik Åhmans släktforskning Kolsvik, norra Yxlan, skärgård mm.  Eriks sommarminnen Kolsvik
Pärm 60 O Olson
E Södergren Kolsvik
O. Olson/E. Södergren Kolsvik
Pärm 61 Jan Erik Ersson (Södergren) Jan Erik Ersson (Södergren) Lagfarter, arvskifte efter Christina Blomqvist
Pärm 62 (Ingen text) Prästen i Yxlö, Erasmus Silvander 1698-1716. Om äldsta och nuv. kyrka
Box . 63 Roger Molinder
Södergren
Södergren släkt Yxlan Underlag från Roger Molinder, Kjell Södergren.
Erik Södergren världsomseg. 1907-1909.  Se även nr 84
Pärm 64 Ur domböcker Släktuppg. om Erik Holm
Pärm 65 Torsten, Barbro Österman Torsten Österman, Barbro Österman, släkter Kolsvik och skärgård
Pärm 66 Uppföljning av Bönderna i Kolsvik Uppföljning av Bönderna i Kolsvik
Pärm 67 Personer i Kolsvik Yxlö Köpmanholm Antal personer/år Kolsvik, Yxlö År 1707, Tabell
Släktbeskrivningar och -tavlor
Pärm 68 Släkt 1 Diverse släkter, (28)  Yxlan och Blidö mm
Pärm 69 Släkt 2 Diverse släkter, (28) Yxlan Blidö, Rödlöga, Vidinge mm
Pärm 70 Släkt 3 Diverse släkter, (27) Blidö, Svartlöga mm
Pärm 71 Släkt 4 Diverse släkter, (30) Tjockö, Söderöra, Möja, Ljusterö mm
Pärm 72 Släkt 5 Allmänna anteckningar om släkter och platser
Pärm 73 Släkt 6 Diverse släkter, (30) Norröra, Söderöra mm
Pärm 74 Släkt 7 Korrespondens med div personer
Pärm 75 Släkttavlor 2 Diverse släkter (6) Norröra, Söderöra, Blidö gård
Pärm 76 Släkttavlor Diverse släkter Pärmen SAKNAS sedan 2014
Pärm 77 Släkttavlor Diverse släkter, register Kolsvik, Yxlö, Alsvik, Vagnsunda, Oxhalsö, Sikmarö, Blidö, Norröra, Rödlöga, Svartlöga.,
Pärm 78 Släkt 1 forts. Gunborg Sundbergs anteckningar, 3 släkter Sjöblom
Pärm 79 Arkiv förteckningar Översiktlig planering. Förteckning över allt forskn. material. Släktförteckning

 

Box 80 (Ingen text) Släktforskning I, Bergs arkiv (Rådmansö), släkten Nordstedt på Söderöra  mm
Box 81 (Ingen text) Släktforskning II, Bengt Sjöberg Ljusterö,                     Rolf Fogelström Sundskär mm
Box 82 (Ingen text) Släktforskning III, Rödlöga, Gräskö, Sundskär, Svenska Högarna, Harry Blomqvist, Oden Österman, Olof Pärsson
Pärm 83 Släktforskn. Disgen kurs 1992 Släktforskning, -tavlor, Alsvik, Vagnsunda. Wijkander, Vikström, Öragubben, Sjöblom, Westerberg.             (Med till Bygdegården 15/7 1998)
Pärm 84 (”Vattenfall”) Södergrenska släkten, Yxlan. Från Roger Molander Se även nr 63.
Box 85 Blandat Antavla för Harry Blomqvist Rödlöga
Pärm 86 Jordregister
Släkttavlor
Kolsvik Jordreg.  Fastigheter. Längd, ägare släkter, data
Övrigt
Box 87 (Ingen text) Handelsmän. Manus och kopior utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Hur det började, Rysshärjningarna, historik om Kolsvik/Yxlö, Skifteskartor Köpmanholm, Storskifte 1797 -1803. Lagerheim.
Box. 88 Blandat
(Blå pärm)
Utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Byhistoria, Köpmanholm? Urban Sobéus: Skansar och batterierna i Furusund. – Två skärgårdsbyar, kartserie av Anna-Lisa Kristiansson.  – Diverse foton och tidningsklipp. – Laga skifte i Yxlö och Kolsvik, avskrift av skiftes- handlingarna.  – Byordning för Kolsvik
Box 89 Blandat
( svart pärm)
Utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”, Minnesant., Byhistoria Kolsvik, Yxlö
1797 -1803, 1827 – 33
3 poäng uppsats Sthlm Univ., 1700-talet handskriven
Pärm 90 (Ingen text) Små Protokoll 1890-1909 Anteckn. utdrag
Pärm 91 (Ingen text) Sandkilen Helmi, Kolsviks fiskeförening, Blidösund
Pärm 92 Kartor mm Karta över Saxarfjärden. Karta Blidö socken 1:100 000
(Kassabok) 93 Furusunds varv (Kassabok) Furusunds varv, Furusund 1829. Lantmäterihandlingar Furusund 1780
Box 94 Norrtälje-bladet Norrtäljebladet 1859-60
 Box 95 (Ingen text) Domboken 1924, Fastighetsförsäljning i Kolsvik
Box 96 Kartor mm Rysshärjningarna Birger Ahlrén. Furusund, kartor 1707, fotobilder
Pärm 97 Div. Uppgifter (D) Ur gästbok Vagnsunda, gravsten Mary Curwen
Pärm 98 Föreningar Bygdegårdsföreningen Yxlö. Årsmötesprot. (Hembygdsfören.)
Pärm 99 (Ingen text) Äntligen dags.  Sånger
Box 100 Textil vetenskap Blidödräkten
Pärm 101 Souda-Werket 1746 Planer på bygge av Sodavärk i socknen. Se även nr 58
Pärm 102 Bomärken
Roslagen
Blidö, Rådmansö, Frötuna, Länna socknar  1700 och 1800 tal. Från Ove Andersson Norrtälje
   

 

Ett tänkt Sodaverk på Yxlan år 1746

På en av pärmarna i Birger Ahlréns arkiv står det ”Soude-Werket 1746”. Här har Birger samlat vad man vet om hur det på 1700-talet gick till när det inte blev av med någon fabrik för tillverkning av soda för råvara till dåtidens glasbruk.

Här finns kopior hämtade på olika arkiv och texter med förtydligande av de svårtydda handskrifter med brev i ärendet.

Här är en dåtida avskrift av Yxlöböndernas brev till Kontrollören Kiellstedt:

Tanken var att historien om Sodaverket redan för tio år sedan skulle införas i Hembygdsföreningens årsskrift. Birger ville presentera breven rakt av utan kommentarer, skrivna med våra bokstäver i den form som han hade ”översatt” dem till, och låta dem tala för sig själva. På årsskriftens redaktion var man av den uppfattningen att brevens långa meningar och dåtidens krångliga språk kunde vara för svårt för dagens läsare och bad Anita Bertilsson skriva en sammanfattning av storyn. Hon la in lite fantasi och lite funderingar på lösan grund. Det blev emellertid inte av att införa den i årsskriften då, men så här vad det tänkt:

En fabrik på stranden i Kolsvik. Så kunde det ha blivit. Om inte byborna i Yxlö och Kolsvik år 1745 gått samman och stått på sina rättigheter som kronoskattebönder.

En man vid namn Johan Simon Kiellstedt hade på okända vägar letat sig fram till Yxlan och ville bygga en fabrik på stranden för att tillverka soda till den tidens glas och porslin. Bränna vass och tång i ugnar.

Men kung Fredrik gick bönderna till mötes och byborna fick behålla sin strand och sin tång och vass.

Vilken dramatik som låg bakom brev och händelser på Yxlan i mitten av 1700-talet kan vi bara spekulera runt. Det vittnar breven om som finns bevarade i olika arkiv.

Man måste ta sig friheten att använda fantasin för att fylla i luckorna mellan Kjellstedts brev och böndernas skrivelser.

Vem denne Johan Simon Kiellstadt var vet vi egentligen inte. Han har titeln Controllör – vad det står för är osäkert. Födelsedatum och vart han sedan tog vägen vet man inte heller.

Däremot vet man att denne Kiellstedt 1741 fått privillegium att hitta en lämplig plats för ett sodaverk men har fått avslag för en liknande tillverkning i Göteborg och Kristianstad. Han far då upp till Stockholm och sedan vidare ut i skärgården.

Är det en driftig entreprenör – eller någon som försöker lura av bönderna mark och stränder till en tvivelaktig anläggning? Som skulle sätta spår för århundraden framåt? Marken är s k kronoskatteägor som brukas av bönderna och används för både jakt och fiske av byborna. De som bor på Yxlan och på grannöarna betalar skatt för marken.

Tänker Kiellstedt använda marken utan att fråga? Det sägs att han fått ett muntligt löfte av några han stött på. Eller tar han sig runt i byarna, knackar på i husen och talar om att nu är det en fabrik på gång.

Eller är han vänlig och försöker med övertalning? Det vet man inte. Men vad man vet är att bönderna känner som om den främmande herren och hans sodaverk ska ta marken från dem.

De bestämmer sig att för att protestera mot intrånget och skriva ett brev till Kjellstedt . Skriver de själva följande brev? Förmodligen inte. Kanske är klockaren eller prästen dem behjälpliga?

För det är snirkligt skrivet och på det sätt som krävdes på 1700-talet.

I brevet säger man att man inte sätter sig över kungliga förordningar, men att man inte kan medge något intrång på Kronoskatteägorna. Man avslutat brevet med en förhoppning att det skall lyckas att finna en annan plats för sodaverket. Läs hela brevet här 

Hur det måste ha pratats under möten i den mörka hösten i de små låga husen, Medan talgljusen flämtar och brinner och det sprakar i den öppna härden.

Förmodligen blir herr Kiellstedt förtörnad över böndernas halsstarrighet. Han går av och an i sin kammare med sina knarrande läderstövlar och vill att bönderna ska ändra sig. Nu beslutar han att skriva till kommerskollegium som i sin tur skriver brev till landshövdingen  i februari 1746.

I brevet beskrivs Sodaverket och dess önskade belägenhet på Yxlans ”onyttiga bergudde”. För kommerskollegium har han betonat den stora nyttan av en sådan anläggning och fördelen med dess läge vid Yxlö och Kolsviks stränder. Läs hela brevet här

Från Norr- och Söderöra kommer det nu ett brev till Landshövding Ankarkrona vari man ger sitt stöd för Kiellstedts sodaverk. Läs hela brevet här.

Nu blir bönderna på Yxlan mäkta bekymrade. Nu är det allvar. Det finns en risk att sodaverket ändå blir av trots deras protester.

Det hålls bymöten. Det är slitsamt att klara försörjningen ute på öarna och varje åkerlapp och varje strandmeter är viktiga för att klara uppehället. Tång och vass behövs både för djuren, potatisland och hus och tak. Att bränna det till soda som sedan skulle skeppas iväg till ett fjärran beläget glasbruk vore det samma som stöld från fattiga bönder.

Under tiden skriver Kiellstedt till Kungen en lång promemoria och förklarar nyttan för riket att placera sodaverket på Yxlan och hänvisar till både Yxlöbornas brev och brevet från Norr- och Söderöraborna.Läs hela brevet här

Men Landshövding Ankarkrona tar nu ställning för Yxlö-bönder och tillskriver kommerskollegium.

Han hänvisar till ett uttalande av Kronobefallningsmannen Carl Pohl som säger att jordägarna inte kan fråntagas deras mark så länge de betalar sin skatt. Läs hela brevet här 

Nu får man hjälp av kommerskollegium som skriver till Kungen och tar tillbaka deras tidigare inställning och åberopar Landshövding Ankarkronas uttalande att Kiellstedt inte bör få tillstånd att anlägga ett sodaverk på stranden i Kolsvik. Läs hela brevet här 

Kung Fredrik svarar med ett brev till kommerskollegium daterat den 3 april 1747:

”Uppå Eders underdåniga utlåtande av den 2 mars sistlidna över Kontrolleuren Joh. Sim. Kiellstedt giord ansökning att erhålla en liten udde eller plats av Yxle och Kohlswiks kronoskatteägor uti Länna socken till ett Sodawerks anlägande. Wela wi Eder härmed till Nådigt swar hawa lämnat at som det finnes att jordägarne wid berörda plats eij skola wilja awlåta dem icke heller sådant kan åläggas så länge de derföre sin skatt och skuld wederbörligen erlägga så kan denne Kontrollör Kiellstedt i förenämnda ställd ansökning icke willfaras.”

                                                               Fredrik

 

Glädjen och lättnaden blir stor. Och bönderna som kämpat för sin sak är mäkta stolta.

Det har de all anledning att vara. Hade de fogat sig och sagt ja till planerna på ett sodaverk hade en stor anläggning kanske än i dag missprytt stranden i Kolsvik.