”Dynastin” Södergren-Eriksson i Kolsvik på Yxlan

Vid en sista genomgång av Birger Ahlréns arkiv innan Yxlö byalag för det till Norrtälje stadsarkiv kunde jag åter konstatera att han ägnat mycket tid åt Kolsvik och Kolsviksbornas historia.

Nya saker kom fram speciellt om släkten Södergren,  som Algot Södergren kallade Dynastin Södergren -Eriksson. I en diskett till gamla datorn fann jag en släkttavla och en släktbeskrivning. Båda är av ett tidigt datum och i släkttavlan har jag tillåtit mig att komplettera med några sena data som Birger inte hade tillgång till. Både tavlan och beskrivningen är länkade.

Ett högtidstal fannhttps://blido.files.wordpress.com/2016/08/sc3b6dergrens-slc3a4kt-rev.pdfhttps://blido.files.wordpress.com/2016/08/sc3b6dergren-stamt.pdfs i handskrift. Det höll han den 5 juni 1989 för Maj-Britt Björklund på hennes 65 årsdag. Han börjar med Olof Olsson, hennes morfars farfar och reder ut släktleden till nutiden. Han avslutar med att uppmana Maj-Britt att berätta minnen om ”Dynasti Södergren-Eriksson som så hedersamt kommit att befolka Kolsviks och Yxlö byar.” Men läs gärna talet som här finns utskrivet.

Maj-Britts far och Algot Södergren var kusiner, men av någon anledning tog hennes far inte släktnamnet Södergren. Maj-Britt född Eriksson gjorde som Birger önskade och skrev om sina minnen från Kolsvik 1927 och framåt. En livfull och rolig berättelse om livet i Kolsvik på den tiden. Läs gärna det här.

 

 

Birger Ahlrén 100 år 20/7 2016

Birger Ahlrén   1916 – 2009

Birger Ahlren 2008 Helmi möte vår Erik Åhman P1010525 (2)

Foto på Birger Ahlrén, fotograferad av Erik Åhman på Helmi årsstämma i Almvik 2008

 

Birger hade ett enormt intresse för Blidö sockens historia, ja det spred sig även till närliggande socknar. Född i Stockholm 20 juli 1916. Hans släkt kom från södra Dalarna, en socken som heter By, och ändå var det vår skärgård som band hans stora intresse.

Så länge han arbetade på Vattenfall var det på fritiden han grävde i arkiven, och det var på somrarna som han bodde i Kolsvik på Yxlan. Efter pensionen flyttade han och hustrun Violette ut för gott i början av 80-talet.

Ett av hans allra första forskningsresultat som vi känner till är en 3-poängsuppsats från Historiska Institutionen på Stockholms Universitet. Den är från 1986, och är en jämförande undersökning av några byordningar  i Uppland. Syftet med undersökningen var att undersöka byordningssituationen i Blidö socken. Av sammanfattningen framgår det att motiven för tillkomsten var att ”Åstadkomma en bättre ordning med fasta regler för gemensam efterlevnad” och ”att undvika dyra och tidspillande resor till häradsrätten”.

På 80-talet gick släktforskning till helt annorlunda mot nu. Då satt man på Landsarkiven och fick själv bläddra i de stora volymerna.  Men ett framsteg var redan då att alla landets kyrkböcker hade fotograferats. Då kunde man låna hem filmrullar, och det gjorde Birger, men då måste han ha en stor läsapparat att sätta filmerna i och sen skriva av de uppgifter han sökte. Han skrev ner det med blyertspenna i kollegieblock, sida upp och sida ner.

Detta var före datorns tid och det fanns inga program som idag gör det enkelt att samla och koppla ihop dessa uppgifter till släkttavlor och släktbeskrivningar. Han gjorde ett fantastiskt arbete när han skrev av alla Blidös kyrkböcker, som en av hans släktforskarvänner, Hans Wester, sedan förde över till Excel-ark. Detta är nu sökbart för forskare som jobbar med Blidö, och tillgängligt på internet via ett annat inlägg på min blogg.

I januari 1994 hade han med ett studieförbund satsat att hålla 10 hembygdskvällar. Han hade skrivit utförliga manus till sju av kvällarna som han själv skulle ta hand om. Två av kvällarna berättade Bosse Wiklund, dåvarande hembygdsföreningens ordförande, om skutor och seglats härute i gångna tider. Birgers föredrag är välformulerade och innehåller många intressanta beskrivningar av gångna tider. De är skrivna för 20 år sedan, men det allra mesta är lika aktuellt i dag ur historisk synpunkt. Mycket läsvärt. De 7 föredrag som Birger hade präntat ner på maskin och eller skrivit ut på inte alla gånger bra skrivare är nu utskrivna med modern teknik, med infogande av de handskrivna tilläggen.

I pärmen ”Hembygdskvällar” fanns också avskrifter av tingsprotokoll om fattigvårdsbestämmelser 1822, om Sexmäns uppgifter i socknen och om fabrikör Wikström donation m m.

Från en bystämma i Kolsvik 1995 finns det manus till vad han berättade om Kolsviks bys utveckling efter Storskiftet 1827-33 fram till 1995 och tillika om Kolsviks byalag. 1999 planerade och genomförde Birger en Byvandring i Kolsvik. Den var välplanerad och ett noga genomarbetat manus finns bevarat.

Han gjorde också intervjuer med gamla vänner som kunde berätta om livet kring förra sekelskiftet. Algot Södergren i Kolsvik på Yxlan och Oskar Andersson i Bergshyddan på Blidö m flera som är inspelade på band. Södergren som dog några månader senare 99 år gammal hade ett otroligt minne att dela med sig av och Oskar Andersson som berättade sammanhängande den ena episoden efter den andra. Här kan man till exempel läsa historien om Klas-Gustafs bravader.

SONY DSC

Tack vare initiativ av Yxlö byalag kunde Ahlréns arkiv räddas och har stått i Yxlö bygdegård men kommer under september 2016 att överföras till Norrtälje Stadsarkiv. Det består av et stort antal A4-pärmar och kollegieblock. Hela materialet har sorterats och ställts upp i en ordning som jag tror Birger skulle acceptera. En översikt  över arkivet finns i Akivregistret .

Det finns också en möjlighet att gå närmare in på några av pärmarnas innehåll, genom att markera på volymens nummer.  Birger hade även gjort en förteckning över alla hans mer än 80 släktregister

Med anledning av Birger Ahlréns 100-årsdag den 20 juli 2016 har Blidö Sockens Hembygdsförening låtit sammanställa ett urval av ovan nämnda texter hämtade ur hans arkiv. Två häften presenterades i Yxlö Bygdegård den 20 juli kl 14.00. Vid en sammankomsten gavs en kort presentation av arkivet och även tillfälle att se arkivet. Priset för häftena med de utvalda texterna kommer att säljas för 100 kr. st.

Förutom denna sammanställning av texter har Birger som medlem i Blidö Sockens Hembygdsförening haft många inlägg i de gångna årsskrifterna. Dem kan man läsa om man söker via föreningens hemsida.

 

 

 

Arkivregistret

             Blidö sockens Hembygdsförenings förteckning 
                 över Birger Ahlrén, Kolsvik personliga arkiv               
  med hans hembygds- och släktforskning i Blidö Socken tom 2009
                  Förteckning av Palle Lindkvist och Erik Åhman
Volym Nr Pärmtext Pärminnehåll
      Blidö Socken
Arkivbox 1 (Ingen text)
Blidö socken, Uppgifter om båtar och båtsmän mm
Arkivbox 2 (Ingen text) Blidö socken, Byordningar och Fattigkassans räkenskapsbok mm
Arkivbox 3 (Ingen text) Blidö socken, ämnen för hembygdskvällar mm
Pärm 4 Uppgifter om byar i Blidö socken Diverse platser i Blidö s:n samt Tjockö, Sundskär, Vidinge
Pärm 5 Uppgifter om platser Diverse platser, uppgifter om bl . Duvnäs
Pärm 6 Blidö socken Huvudregister Blidö socken
Pärm 7 Suddig bild Öslaby tingslag, Gustav Stenbom, Persson, Strömberg, Lagerheim och Lindgren
Arkivbox 8 (Ingen text) Kolsvik by och gårdshistoria, byvandring 1999 bl a skrift om Kolsvik 1900-tal. Majbritt Björklund. Bild. Köpebrev
Pärm 9 G Kolsvik/Yxlö, Historia. Äldre underlag
Pärm 10 Boken Boken om Köpmanholm. Birgers underlag för boken
Pärm 11 Skälbottna Skälbottna, ”Utpost i Blidö socken”. Släktunderlag till Gunnar Lefrell, Själbottna
Arkivbox 12 (Ingen text) Yxlö och Kolsviks byhistoria. Bild
Pärm 13 Blidö socken II Älvsborgs lösen, 1627 års boskapslängd, Hembygdsdräkter m m
Pärm 14 Köpmanholm Ön Yxlan, Kolsvik, Yxlö. Dopfunt i Blidö kyrka. Kasholmen, Rödsotepidemin 1808
Pärm 15 Rödlöga Rödlöga
Domboksreferat
Pärm 16 Domboksprotokoll före 1800 Domböcker före 1800
Pärm 17 Domböcker 1800 – 1829 Domböcker, 1800-1829, allmänna kommentarer ur –
Pärm 18 Domböcker 1750-58/ Urtima  ting 1737-1836 Domböcker, genomgång av avläsningar 1750-58/ Urtima ting 1734
Pärm 19 Små Protokoll 1830 – 1889 Små Protokoll 1830 – 1889
Pärm 20 Små protokoll 1860 – 1889 Små protokoll 1860 – 1889
Pärm 21 Små protokoll 1890 – 1909 Små Protokoll 1890-1909. Anteckningar Utdrag
Pärm 22 Kolsvik. Mål Div. mål. Kolsvik. Målet Ersson/Magnusson 1923
Egna arbeten
Arkivbox 23 Hembygdskvällar Kolsvik Manus till 7 hembygdskvällar 1994
Pärm 24 Kolsviks historia Kolsvik. Byordn. 1819 Karta, Minnesant, fr. byvandring. Bomber över Blidö NT
Pärm 25 Historieuppsatserna Uppsatser från lokalhist.kursen 1986
Pärm 26 Diverse Egna Skrifter Diverse egna skrifter. Blidö Kolsvik. Innehållsfört av Erik Åhman
Pärm 27 Historiekursen 1986 Anteckningar från historiekursen 1986
Pärm 28 Husförhörslängder Avskrifter diverse minnesant. Sundskär, Vidinge mm
Pärm 29 K.. B.. (8) Korrespondans med diverse personer
Pärm 30 Bouppteckning Avläsningar av bouppteckn. 1700-talet
Arkivbox 31 Att söka i Stockholm Att söka i Stockholm. Personliga anteckningar. Vem var Eveler? (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Arkivbox 32 Diverse egna anteckningar Hembygdskvällar Kolsvik. Diverse egna anteckningar. Lotsar Köpmanholm (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Arkivbox 33 Byvandring  1999 Byvandring 1999 (förarbete), Kolsviksbladet 1912 (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Arkivbox 34 Byvandring  31/7  1999 Byvandring i Kolsvik by 31/7 1999, gamla kartor (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Kyrkböckerna
Pärm 35 Div Uppgifter från äldre datum Anteckningar ur Kyrkoräkenskaper
Pärm 36 Sockenstämmoprotokoll Länna och Blidö kyrkor, allmänna noteringar. Avskrifter ur böcker. Bild
Pärm 37 Suddig bild Mantalslängder 1653 – 1807
Pärm 38 (Ingen text) Avskrift av Blidös förs.böcker. Diverse släkter. Människor i Kolsvik
Pärm 39 Husförhör Yxlö Avskrifter ur Yxlö Husförhörslängd
Pärm 40 Blidö pålysningsbok Register över pålysningar 1829 – 58, avskrift av
Pärm 41 Kyrkböcker Register över kyrkbok avskrifter. Saknade kyrkböcker
Pärm 42 Husförhör Köpmanholm Husförhörslängder Blidö s:n  1807 – 1900 (Pag. register)
Pärm 43 Födelsebok/döda  Blidö Almänna noteringar från födelseboken
Arkivbox 44 Hfh.längder, div. egna anteckn. Husförhörslängder, diverse egna anteckningar
Laga skifte 1827-33
Pärm 45 Kolsvik I Gårdsregister Laga skifte, gårdar i Kolsvik vid skiftet 1827-33. Diverse släkter
Pärm 46 Laga skifte 1827 – 1833 Laga skifte 1827-33. Protokoll
Pärm 47 (Ingen text) Ägare i Yxlö. Vid skiftet 1827-33
Pärm 48 Kolsviks historia efter skiftet Kolsviks historia efter skiftet
Pärm 49 Allm. kartor, 16- 17 -1800 tal Laga skifte, kartor
Om olika personer
Arkivbox 50 A E. Ax Diverse olika gåvobrev, fastighetsdokument Kolsvik, Erik Ask (1906-96) (Nr 50 A, B & C i samma box)
Arkivbox 50 B Anfäder Hjalmar Söderman Anfäder Hjalmar Söderman, f 1906-01-13, Släkt , Skeppare Norröra. (Nr 50 A, B & C i samma box)
Arkivbox 50 C Siv Nygren Antavla för Siv Nygren f Berggren, Yxlö, Drotz (1935-99) Yxlö  (Nr 50 A, B & C i samma box)
Pärm 51 Div Uppgifter Skärgården Bergs arkiv Rådmansö. Vidinge, Vätö och Sundskär. År 1572.
Arkivbox 52 Kjellstedt S O Johan Kjellstedt. Om planerat Sodaverk i Blidö socken.
Pärm 53 Souda-Werken Planer på att bygga av Sodaverk i socknen.
Pärm 54 Uppgifter lämnade av Diverse personer. Bokreferat
Pärm 55 Anders Petter Jansson
Arkivbox 56 Holmsängen Holmsängen ”Här är mitt liv”, Odysse 90 år (60 sid) Okänd författare
Arkivbox 57 Nils Österman Blidökungen Johan Albert Österman, Kolsvik 1831-1924, sonson Nils Österman
Pärm 58 Personer i Kolsvik Yxlö Köpmanholm mm 1854-1900 Antal personer/år i Kolsvik. Yxlö år 1707, Tabell
Pärm 59 (Ingen text) Erik Åhmans släktforskning Kolsvik, norra Yxlan skärgård mm. Eriks sommarminnen Kolsvik
Pärm 60 O Olson/E Södergren Kolsvik O Olson/E Södergren Kolsvik
Pärm 61 Jan Erik Ersson (Södergren) Jan Erik Ersson (Södergren) Lagfarter, Arvskifte efter Christina Blomqvist
Pärm 62 (Ingen text) Prästen i Yxlö, Erasmus Silvander 1698-1716. Om äldsta och nuv. kyrka
Arkivbox 63 Blandat Antavla för  Harry Blomqvist Rödlöga (Nr 63 & 79 i samma box)
Pärm 64 Ur domböcker Släktuppg. om Erik Holm.
Pärm 65 Torsten Österman/Barbro Österman Torsten Österman, Barbro Österman, Släkter Kolsvik och skärgården
Pärm 66 Uppföljning av  Bönderna i Kolsvik Uppföljning av  Bönderna i Kolsvik
Pärm 67 Arkiv förteckningar mm Översiktlig planering. Förteckning över allt forskn.material. Släktförteckning
Släktbeskrivningar och -tavlor
Pärm 68 Släkt 1 Diverse släkter, (28) Yxlan och Blidö mm
Pärm 69 Släkt 2 Diverse släkter, (28) Yxlan, Blidö, Rödlöga, Vidinge mm
Pärm 70 Släkt 3 Diverse släkter, (27) Blidö, Svartlöga mm
Pärm 71 Släkt 4 Diverse släkter, (30) Tjockö, Söderöra, Möja, Ljusterö mm
Pärm 72 Släkt 5 Allmänna anteckningar om släkter och platser
Pärm 73 Släkt 6 Diverse släkter, (30) Norröra, Söderöra mm
Pärm 74 Släkt 7 Korrespondens med diverse personer
Pärm 75 Släkttavlor Diverse släkter, Kolsvik, Yxlö, Alsvik, Vagnsunda, Oxhalsö, Sikmarö, Norröra Rödlöga Svartlöga
Pärm 76 Släkt 1 forts. Gunborg Sundbergs anteckningar, 3 släkter Sjöblom
Pärm 77 Släkttavlor 2 Diverse släkter, (6) Norröra, Söderöra, Blidö Gård
Pärm 78 (Ingen text) Södergrenska släkten, Yxlan Från Roger Molander
Arkivbox 79 Roger Molinder Södergrenska släkten, Yxlan. Underlag från Roger Molinder, Kjell Södergren.  Erik Södergrens världsomsegling 1907-09. (Nr 63 & 79 i samma box)
Arkivbox 80 (Ingen text) Släktforskning I, Bergs arkiv (Rådmansö), Släkten Nordstedt på Söderöra mm
Arkivbox 81 (Ingen text) Släktforskning II, Bengt Sjöberg Ljusterö, Rolf Fogelström Sundskär mm
Arkivbox 82 (Ingen text) Släktforskning III, Rödlöga, Gräskö, Sundskär, Sv. Högarna, Harry Blomqvist, Oden Österman, Olof Pärsson
Pärm 83 Släktforskn. Disgenkurs 1992  Släkttavlor Släktforskning. Släkttavlor, Alsvik, Vagnsunda, Wijkander, Vikström, Öragubben, Westerberg. (Med till Bygdegården 15/7 1998)
Pärm 84 Jordregister Släkttavlor Kolsvik jordregister. Fastigheter längd, ägare, släkter data.
Pärm 85 Div  Uppgifter  (D) Ur gästbok Vagnsunda mm, Släktutredningar, Gravsten Mary Curwen
Pärm 86  Ahlrén-släkten Antavlor och släkttavlor till Ahlrén-släkten
Övrigt
Arkivbox 87 (Ingen text) Handelsmän. Manus och kopior utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Hur det började.., Rysshärjningarna. Historik om Kolsvik/Yxlö, Skifteskartor Köpmanholm Storskifte 1797-1803. Lagerheim
Arkivbox 88 Blandat, blå pärm Utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Minnesant., Byhistoria, Köpmanholm. Urban Sobéus: Skansar och batterierna i Furusund. Två skärgårdsbyar, kartserie av Anna Lisa Kristiansson. Diverse foton och tidningsklipp. Laga skifte i Yxlö och Kolsvik, avskrifter av skifteshandlingarna. Byordning för Kolsvik.
Arkivbox 89 Blandat, svart pärm Utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Minnesant., Byhistoria Kolsvik, Yxlö 1797-1803, 1827-33. 3 poäng uppsats Sthlm Univ.
Arkivbox 90 Norrtäljebladet 1859-60 Norrtäljebladet 1859-60
Arkivbox 91 (Ingen text) Sandkilen Helmi, Kolsviks fiskeförening. Blidösund
Arkivbox 92 (Ingen text) Karta över Saxarfjärden. Blidö socken 1:100 000, Turistkartor
Arkivbox 93 (Ingen text) Furusunds varv, Furusund 1829. Lantmäterihandlingar Furusund 1780
Arkivbox 94 (Ingen text) Domboken 1924, Fastighetsförsäljning i Kolsvik
Arkivbox 95 Kartor mm Rysshärjningarna, Furusund kartor 1707, fotobilder
Pärm 96 Hemb.förening årsskrifter Blidö sockens Hembygdsförening
Pärm 97 Bomärken Blidö, Rådmansö, Frötuna, Länna socknar. 1700- och 1800-tal. Från Ove Andersson, Norrtälje
Pärm 98 Föreningar Bygdegårdsföreningen Yxlö. Årsmötesprot mm
Pärm 99 (Ingen text) Äntligen Dags (Sånghäfte)
Arkivbox 100 Textilvetenskap Blidödräkten
Bok 101 Vattenfall-minnen Vattenfall-minnen