Österman – släkter i Blidö socken

1. Den första Österman som dyker upp i kyrkböckerna är Erik Andersson Österman f 1769 i Blidö socken. Han var kronolots och bodde först i Svartnö, Länna gift med Brita Jansdotter och sonen Johan Johannes Österman f 1800. Efter Britas död 1802 gifte han om sig med Brita Andersdotter och flyttade till Gräskö och fick dottern Johanna Fredrika f 1807 och Anders Österman f 1810 d 1811.

 

2. I början av 1800-talet kommer Erik Ersson f 1771 från Rådmansö och blir strandfogde i Köpmanholm. I två giften får han två söner som kommer att kalla sig Österman. Erik Ersson Österman f 1803 gift med Magdalena Andersdotter från Ljusterö och Johan Österman f 1814 gift med Katarina Andersdotter från Vätö.

 

3. Eric Claesson var född i Länna 1775 men kom till Blidö socken och bodde i Yxlö. I hans första gifte med Anna Ersdotter fick han sonen Jan Erik som tog namnet Sjöblom och dottern Anna Brita Ersdotter. Efter Annas död gifte han om sig med Katharina Jansdotter och fick fyra söner Erik, Anders, Gustaf och Karl som tog namnet Österman och två döttrar Greta och Katarina Ersdotter

Erik Ersson Österman f 1812 gift med Anna Kristina Vännström fick dottern Tekla Josefina och sönerna Karl Erik Isidor Österman f 1866 och Viktorinus Österman f 1869.

Anders Gabriel Ersson Österman f 1815 och gift med Brita Ersdotter från Länna.

Gustaf Österman f 1817 gift med Greta Andersdotter

Karl Ersson Österman f 1818 gift med Katarina Persdotter och dottern Katarina Augusta  f 1856.

 

4. Johan Österman f 1781 i Blidö socken bodde i Yxlö gift med Greta Jansdotter. De hade tre söner Johan Erik, Anders och Gustaf.

Johan Erik Österman f 1814 gift med Anna Sofia Gustafsdotter har sonen Johan Alfred och döttrarna Kristina, Vilhelmina och Augusta.

Anders Österman f 1818 gift med Gustava Lennman från Köpmanholm hade en dotter Augusta Vihelmina och två söner som inte uppådde vuxen ålder.

Gustaf Österman f 1823 gift med Anna Greta Lundstedt, Gustaf dog knappt ett år efter giftet utan några barn. Anna Greta gift om sig med Johan Kristiansson

 

5. Anders Österman f 1791 i Blidö socken och bodde i Eknäs Oxhalsö gift med Anna Olsdotter från Frötuna. De hade en son Jan Erik Österman f 1832 och fem döttrar Anna Sofia, Brita Stina, Greta, Johanna och Maria. Jan Erik, Brita Stina, Johanna och Maria var ogifta.

 

6. Erik Olsson Österman f 1795 kom från Rådmansö och var gift med Hedvig Persdotter från Tjockö. Sonen Johan Erik Österman bosatte sig på Rödlöga.

 

7. Olof Andersson Österman f 1798 i Sandviken, Blidö gift med Anna Brita Persdotter f 1801 i Sunda Blidö. De hade gifta döttrarna Anna Kajsa Österman och Johanna Österman och sonen Olof Karl Österman som var ogift.

 

8. Anders Jansson Österman f 1804 i Länna gift med Anna Ersdotter f 1812 på Blidö. De hade två gifta döttrar Anna Greta och Vilhelmina Kristina och sonen Johan Gustaf Österman som var ogift.

 

9. Johan Österman f 1806 i Länna bonde i Västerö och Boda. Gift med Sara Katarina Ersdotter från Roslags-Kulla. Hade två söner som levde till vuxen ålder, Anders Österman f 1830 och Johan Gustaf Österman f 1842.

 

10. Johan Mickael Ekman Löfman f 1811 i Länna och båtsman no 11. Gift med Ulrica Ersdotter från Husby-Sjuhundra. De hade elva barn varav tre söner tog namnet Österman.

Johan Österman f 1834 gift med Maria Andersdotter från Sikmarö och bodde i Alsvik.

Erik Peter Jansson Fogel Österman f 1836 gift med Anna Kristina Andersdotter från Frötuna och bodde i Oxhalsö.

Anders Fredrik Österman f 1852 gift med Katrina Vilhelmina Söderman 

 

11. Olof Andersson Österman f 1821 i Blidö socken, bonde  gift med Anna Brita Österberg från Möja. De bodde på Rödlöga och hade tre söner och tre döttrar.

 

12. Jan Fredrik Österman f 1822 i Rådmansö gift med Brita Stina Ersdotter. De bodde i Rådmansö och hade fem barn, varav några flyttade till Blidö.

 

13. Anders Petter Ersson Österman f 1826 i Blidö, först gift med Katarina Jansdotter senare med Anna Katarina Fröberg. De hade fem döttrar och en son.

 

14. Johan Erik Österman f 1826 i Länna gift med Anna Brita Jansdotter från Rådmansö. De bodde på Söderöra och hade sonen Johan Bendix Österman.

 

15. Anders Österman f 1829 i Ljusterö bodde i Oxhalsö gift med Margareta Kristian Persdotter. Av fem barn levde endast Regina Elisabet f 1864 och Karl Fridolf f 1866 till vuxen ålder.

 

 

 

Lantbrukets förändring i Blidö socken under 1900-talet

Det har under 1900-talet skett stora förändringar i lantbruket. Sverige har gått från att vara ett rent bondesamhälle till vad det är idag.

Jordbruksverket har i sin statistikdatabas inhämtat resultatet av många undersökningar som gjorts av SCB. Här kan man hämta äldre statistik, långa tidsserier 1866-2020. Undersökningarna är gjorda vid olika tidpunkter och valet av parametrar har växlat varför det kan vara svårt med jämförelser över tid.

I en del fall finns data på fin geografisk nivå varför man kan få en uppfattning om lantbrukets utveckling i Blidö socken (eller motsvarande) jämfört med vad som skett på länsnivå.

Ett mått på utvecklingen är att jämföra åkerarealen under seklet.

År 1907 1932 1951 1975 1985 1995 1995/1907 ( i %)
Blidö socken/kommun 732 592 527 166 171 156 21
Sthlms län 166278 161434 145665 101506 97297 88953

53

 

Man ser här att åkerarealen minskat sedan seklets början.  Minskningen accelererar kraftigt mellan 1951 och 1975, mer i Blidö än i länet som helhet. Därefter avstannar processen och åkerarealen har sedan dess minskat endast marginellt.

Redan i det gamla bondesamhället fanns ett bestämt förhållande mellan areal och antal kor i en lantbruksfastighet. Parallellt med minskningen av åkerarealen minskar även antalet kor.

År 1907 1932 1951 1975 1985 1995 1995/1907 (i %)
Blidö socken/kommun 541 451 272 17 55 53 10
Sthlms län 77167 69878 48638 14878 13843 12111 16

Sammanfattningsvis kan man konstatera att åkerarealen och djurhållningen (kor) minskat kraftigt under hela 1900-talet, men betydligt mer i Blidö än i länet som helhet.

Siffrorna  är hämtade ur Jordbruksverkets statistikdatabas. Grundmaterialet är SCB:s löpande jordbruksstatistik med nedslag ett antal gånger under seklet. Man har räknat antal odlade ytor i hektar och djurslag i enheter.

Lennman

Namnet Lennman får mig att tänka på Länna socken. Lännamän. Men flera med det namnet kommer från närliggande socknar. (Lennman har stavats på olika sätt i kyrkböckerna men jag har valt för alla det som har varit vanligast)

1 Johan Jansson Lennman Kronolots, född 1759 i Blidö gift med Kajsa Andersdotter hade två söner och två döttrar

Johan Lennman Mästerlots  f 1785 gift med Stina Sjöholm

Anders Lennman Mästerlots, f 1791 gift två gånger, hade med Brita Stina Andersdotter fyra söner och med Brita Stina Sjöblom en son och en dotter

Anna Jansdotter f 1788 gift med Olof Persson Bonde f 1783

Katarina Jansdotter f 1803 gift med Anders Olsson Sundberg Båtsman och Strandfogde f 1791 i Röder

2 Anders Lennman  Strandfogde på Rödlöga, född 1760 gift med Katarina Andersdotter hade två söner

Karl Djurberg Torpare f 1797 på Rådmansö, gift med Ingrid Jansdotter Och senare med Katharina Jansdotter, hade tillsammans en son och en dotter

Anders Petter Lennman Backstugusittare, f 1809 på Rödlöga, gift med Margareta Ersdotter från Rådmansö

3 Per Lennman bonde, född 1765  i Frötuna gift med Katarina Andersdotter från Länna hade en son och två döttrar

Johan Erik Lennman Jaktbåtsman, f 1805 gift med Anna Brita Thelin f 1802 i Köpmanholm

Greta Persdotter, f 1798 gift med f d Lantvärnisten Karl Petter Sjöblom f 1789 i Karlskrona

Anna Brita Persdotter, f 1801 gift med Arbetskarl Olof Österman f 1798 Sandviken, Blidö

4 Anders Jansson Lennman Lotsålderman, f 1776 gift med Brita Jansdotter och senare med Greta Jansdotter hade tillsammans två söner och fyra döttrar

Johan Lennman f1798 gift med Margreta Lindström

Anders Lennman f 1805 gift med Brita Stina Ersdotter från Svartnö (Lenn A 1805)

Anna Brita Lennman f 1800 gift med Anders Jansson Sjöberg från Skälbottna

Anna Stina Lennman f 1815 gift med Anders Wijkander

Ulrika Lennman f 1818 gift med Anders Wijkander

Gustava Lennman f 1823 gift med Anders Österman i Kolsvik

5 Olof Olsson Lennman Mästerlots, född 1798  gift med Anna Brita Olsdotter hade tre döttrar och tre söner

Anna Kristina f 1818 gift med lotsen Anders Vesterman från Kudoxa sedan med Karl Olof Österberg från Möja

Brita Stina f 1819 gift med Tullvaktmästare Erik Sjöberg i Furusund

Johanna f 1825 gift med bonden Johan Erik Österman från Rådmansö

Anders Lennman Lots f 1823 gift med Katarina Sjögren dotter till lotsen Olof Sjögren på Rödlöga

Karl Axel Johan Lennman f 1830 gift med Anna Greta Jansdotter från Rådmansö

Olof Lennman f 1831 gift med Katarina Jansdotter Blidö

6 Olof Karl Olsson Lennman Skeppare, född 1820, son till Olof Persson och Anna Jansdotter (Nr 1 Johan Lennmans dotter.) gift med Anna Persdotter och hade fyra döttrar

Anna Brita f 1848  gift med Skräddare Johan Nygren från Länna hade tre döttrar och två söner

Augusta Vilhelmina f 1849 gift med Fiskare Johan Erik Jansson från Svartlöga hade fyra söner och en dotter

Johanna Albertina f 1851 gift först med bonden Johan Erik Andersson från Blidö sedan med Skepparen Karl Nordström hade tillsammans fyra söner

Selma f 1867 gift med Karl Gustav Lindström från Rasbo hade två söner och två döttrar