Hur man år 1862 flyttade en gård från Oxhalsö by

Som nämnt i en tidigare artikel ”Skiftesprotokollet berättar” blev två gårdar i Oxhalsö i mitten av 1800-talet beordrade att flyttas ut från byn. Det kom inte som en överraskning då några gårdar låg ganska tätt. Därför hade man gjort en inventering av alla gårdar i byn, vilken nu gör det möjligt för oss idag att få en uppfattning om hur man bodde i mitten av 1800-talet. (se artikeln” Var och hur bodde man i Oxhalsö för 150 år sedan”).

Vi skall nu få en bild av hur det kunde gå till att flytta en hel gård med alla husen till en plats ”i Östersvedlandet på afstånd af 3254 fot från gamla tomteplatsen”, ca 1300 meter till det som i dag kallas Fällgate.

Med utgångspunkt från inventeringen beräknades kostnaden för flytten. Följande värdering  är hämtat ur skiftesprotokollet:

År 1861 den 29 November  t o m 2 december verkställdes av undertecknad Lantmätare med biträde af Godemännen Jan Larsson i Svartnö och Jan Ersson i Kohlsvik i samtliga vederbörande delägares närvaro, uppskattning och värdering till bestämmande af kostnader  till följd af Laga Skifte å alla egarne till Oxhalsö By Blidö Socken, Frötuna Skeppslag af Stockholms Län blifvande husflyttning då värde för ett åke- och ett karldagsverke bestämdes för det förre 4 riksd och för det sednare 1 riksd 50 öre, äfvensom för                                     

                                      100 stc Murtegel med forsling                                          6 Riksdl

                                      100 stc Taktegel med forsling                                           6 Riksdl

                                      1 tjog Halm i 1 ½ stc kärfvar                                            4 Riksdl

                                      1 Tunna Kalk med hemtning                                              1 Riksdl 50 öre

                                      1 Tjog Rör                                                                                 2 riksdl

                                      100 stc  4 tums spik                                                               60 öre

                                      100 stc  3 tums spik                                                               50 öre

 

         
    Åke-   Karl-      Riksmynt
   dags.v  dags.v        Wärde
    Antal   Antal      Rdl.      öre
Per Sjöbloms Gård för 1/16 förmedladt mantal i No 2        
beskriven under Gårdsbesiktnings Instrumentet.        
Stugubyggnaden.        
Takets afrifning samt teglets och underlagets        
hopläggning.   4 6  
Murens nedrifning samt teglets rengöring   6 9  
Utrifning af inredet   5 7 50
Nedläggning och märkning af timret samt rifning af        
yttre panelen på 3 ne sidor (norra gafveln opanelad)   12 18  
Stenfot och spiselgrund 2 6 17  
Flyttning af alltsamman i 7 resor om dagen 6 4 30  
Uppläggning af timret och mossning   20 30  
Inredningens inpassande   10 15  
Rappning å väggarna och tapeter, ett för allt     6  
Arbetslön och bostad å muraren     20  
Handtlangning   10 15  
Mossas och fyllningsämnens hämtning 1/2 4 8  
Hämtning av sand och ler 1 2 7  
375 stc Murtegel á 6 rdl     22 50
30 st Taktegel á 6 rdl.     1 80
300 4 tums Spik á 60 öre     1 80
300 3 tums Spik á 50 öre     1 50
5 tunnor Kalk á 1,50 öre     7 50

Priset för att flytta Per Sjöbloms Stugbyggnad blev 223 Riksdaler 60 öre. På samma sätt beskrivs hur man flyttar de övriga byggnaderna: Matbod, Källare, Svinhus i tvenne 2ne Afdelningar, Loge med ett Golf, Redskapslider och Fähus samt Badstuga. Totalkostnaden för flyttning av hela gården blev 607 Riksdaler 83 öre

Man kan föreställa sig att problem kunde uppstå för en familj med fem barn i åldern 3 – 15 år

Annonser

2 tankar om “Hur man år 1862 flyttade en gård från Oxhalsö by

 1. Hej
  Jeg er meget interreseret i tiden fra 1868 på Blidö.
  Min farfar er född i Blidö Forsamling 1. januar 1887 och er döbt Nils Erland
  Hans mor var Karolina Hemfrida (Lundberg) hun var född i 1868 ocså på Blidö
  Historien i vor slägt säjer att min oldemor flygtede från Blidö om vinteren over isen fordi husbond havde slaget min oldefar, män vi vet inte hur det er skeet.
  Jag hoppets at nogen på Blitö vett noget om hut det er passerat.
  Slägte har sedan ca. 1900 bott i Danmark, min farfar blev bager och fik ett gott liv, vi bor i Alleröd nord for Köbenhamn och vil mycket gjerne höre om andre kunne kjenne min slägt.
  Bäste hälsninger
  Helge Christensen

 2. Vad roligt att få en kommentar från Danmark. Jag är ju själv dansk, men har bott här mer än ett halvsekel. Jag hoppas att några Blidöbor har något att kommentera. Själv hör jag av mig när jag tittat på nämnda släktförhållanden
  Palle Lindkvist

Skriv en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s