Båtsman Ringboms torp? Nej Silversmedens lillstuga

I Oxhalsö-Västerö bodde det så många rotebönder att man kunde ha två båtsmän. Det var nr 20 Skog och nr 21 Ringbom. Skog bodde i det nu restaurerade båtsmanstorpet i Oxhalsö men var bodde Ringbom?

Enligt gamla kartor låg båda torpen inom ett rektangulärt område som vid laga skifte 1860 fick beteckningen s:36. Mina funderingar riktade sig mot huset som nu ägdes av Yngve Berger, men var det verkligen styckat av från det samfällda området?

En sommardag när jag besökte Yngve förstod jag att hans hus inte är en timrad stuga utan har byggts i början av 1900-talet av den tidigare ägarens far Karl Fridolf Österman. Men Yngve sa: ”Jag har en mindre stuga här bakom” och pekade ner i trädgården. Skulle det kunna vara Ringbommens?

På Lantmäteriet fick jag fram gamla kartor som visar att Österman köpte en tomt av Oskar Malm 1909 och därefter byggde huset som nu är Yngve Bergers. Kartan från laga skifte 1860 visar också att ett område betecknat s:36 består av fyra delar 1374-1377. På 1376 ligger nuvarande båtsmanstorpet och på 1374 låg Ringbommens. På kartan ser man inte den nuvarande sträckningen som går strax intill torpet, den drogs diagonalt över s:36. (Överst i bild står det 1371 där ICA-affären nu finns, och Yngves tomt har numren 1372 och 1373.) Ringbommens hus är alltså borta. (Siffrorna anger beteckningen på de närmare 3000 ägofigurer som Oxhalsö delades in i vid skiftet.)

Men nu till Yngves lillstuga

Det är nu helt klart att den lilla stugan inte ligger på Båtsmanstomten, som syns på skiftes-kartan. Men vad är det för stuga som ligger här på skiftet betecknat med stort Ia (idag 2:82) och som tillföll Lennman? Skiftet ägs idag av Tore Malm.

Fram med måttband, papper och penna. Mina mått av stugan är ungefär 6,30 m (10 ¾ aln) lång och 3,67 m (6 1/4 aln) bred. Hvarf står för varv av stockar och jag räknade till 12 stockvarv. Förstuga, Spis och Bakugn. Röstena räknade jag till 8 varv.

I samband med Laga skifte gjordes en gårdsbesiktning för att man skulle kunna värdera arbetet för eventuella flyttningar av gårdar ut ifrån byn. (Två gårdar flyttades sedermera.) Av alla stugubyggnader i byn, 20 stycken, var det endast en som stämmer överens med måtten på Yngves stuga. Den tillhörde Olof Karl Lennmans gård på ägofiguren 355 som finns i Söderäng. Stugan kan alltså ha flyttats. Den beskrivs så här:

§ 14.  Olof Karl Lennmans gård å egofig 355

  1. Stugubyggnad under tak af bräder, 10 ½ alnar lång, 6 ½ alnar bred och 12 hvarf hög, röstena 11 hvarf, inredd till Förstuga samt Stuga med 2 ½ fönster, golf och panel samt Spis med bakugn.”

Måtten tycks stämma. Beträffande röstena kan taket ha ändrats efter flytten.

Ringbommen hade tagit fem fosterbarn från Stora Barnhuset i Stockholm. När hustrun dör 4 januari 1868 tas barnen tillbaka till Stockholm utom Hildor Werner Malm, född 17 augusti 1866 och döpt i Hedvig Eleonora församling. Föräldrar okända. Han flyttar nu 12 februari 1868 till Kristina Lännman som bor i Oxhalsö. Här växer han upp och bildar sedan familj. I Kristina Lännmans bouppteckning står Skeppare H W Malm som fosterson och nuvarande förmyndare.

När Kristina Lennman dör 1894 var hon enda arvinge till Lennmanska marken som sedan hamnade i Malms släkt. Hur och när Olof Karl Lennmans stuga flyttades har inte gått att få reda på, och det blev ju inte som jag först trodde. Fast det kan ju vara roligt att veta att det är den första stugan som jag har kunnat visa vara kvar sedan skiftet. (Jag känner mig ganska säker.)

Skriv en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s