Arkivregistret

             Blidö sockens Hembygdsförenings förteckning 
                 över Birger Ahlrén, Kolsvik personliga arkiv               
  med hans hembygds- och släktforskning i Blidö Socken tom 2009
                  Förteckning av Palle Lindkvist och Erik Åhman
Volym Nr Pärmtext Pärminnehåll
      Blidö Socken
Arkivbox 1 (Ingen text)
Blidö socken, Uppgifter om båtar och båtsmän mm
Arkivbox 2 (Ingen text) Blidö socken, Byordningar och Fattigkassans räkenskapsbok mm
Arkivbox 3 (Ingen text) Blidö socken, ämnen för hembygdskvällar mm
Pärm 4 Uppgifter om byar i Blidö socken Diverse platser i Blidö s:n samt Tjockö, Sundskär, Vidinge
Pärm 5 Uppgifter om platser Diverse platser, uppgifter om bl . Duvnäs
Pärm 6 Blidö socken Huvudregister Blidö socken
Pärm 7 Suddig bild Öslaby tingslag, Gustav Stenbom, Persson, Strömberg, Lagerheim och Lindgren
Arkivbox 8 (Ingen text) Kolsvik by och gårdshistoria, byvandring 1999 bl a skrift om Kolsvik 1900-tal. Majbritt Björklund. Bild. Köpebrev
Pärm 9 G Kolsvik/Yxlö, Historia. Äldre underlag
Pärm 10 Boken Boken om Köpmanholm. Birgers underlag för boken
Pärm 11 Skälbottna Skälbottna, ”Utpost i Blidö socken”. Släktunderlag till Gunnar Lefrell, Själbottna
Arkivbox 12 (Ingen text) Yxlö och Kolsviks byhistoria. Bild
Pärm 13 Blidö socken II Älvsborgs lösen, 1627 års boskapslängd, Hembygdsdräkter m m
Pärm 14 Köpmanholm Ön Yxlan, Kolsvik, Yxlö. Dopfunt i Blidö kyrka. Kasholmen, Rödsotepidemin 1808
Pärm 15 Rödlöga Rödlöga
Domboksreferat
Pärm 16 Domboksprotokoll före 1800 Domböcker före 1800
Pärm 17 Domböcker 1800 – 1829 Domböcker, 1800-1829, allmänna kommentarer ur –
Pärm 18 Domböcker 1750-58/ Urtima  ting 1737-1836 Domböcker, genomgång av avläsningar 1750-58/ Urtima ting 1734
Pärm 19 Små Protokoll 1830 – 1889 Små Protokoll 1830 – 1889
Pärm 20 Små protokoll 1860 – 1889 Små protokoll 1860 – 1889
Pärm 21 Små protokoll 1890 – 1909 Små Protokoll 1890-1909. Anteckningar Utdrag
Pärm 22 Kolsvik. Mål Div. mål. Kolsvik. Målet Ersson/Magnusson 1923
Egna arbeten
Arkivbox 23 Hembygdskvällar Kolsvik Manus till 7 hembygdskvällar 1994
Pärm 24 Kolsviks historia Kolsvik. Byordn. 1819 Karta, Minnesant, fr. byvandring. Bomber över Blidö NT
Pärm 25 Historieuppsatserna Uppsatser från lokalhist.kursen 1986
Pärm 26 Diverse Egna Skrifter Diverse egna skrifter. Blidö Kolsvik. Innehållsfört av Erik Åhman
Pärm 27 Historiekursen 1986 Anteckningar från historiekursen 1986
Pärm 28 Husförhörslängder Avskrifter diverse minnesant. Sundskär, Vidinge mm
Pärm 29 K.. B.. (8) Korrespondans med diverse personer
Pärm 30 Bouppteckning Avläsningar av bouppteckn. 1700-talet
Arkivbox 31 Att söka i Stockholm Att söka i Stockholm. Personliga anteckningar. Vem var Eveler? (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Arkivbox 32 Diverse egna anteckningar Hembygdskvällar Kolsvik. Diverse egna anteckningar. Lotsar Köpmanholm (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Arkivbox 33 Byvandring  1999 Byvandring 1999 (förarbete), Kolsviksbladet 1912 (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Arkivbox 34 Byvandring  31/7  1999 Byvandring i Kolsvik by 31/7 1999, gamla kartor (Nr 31,32,33 och 34 i samma box)
Kyrkböckerna
Pärm 35 Div Uppgifter från äldre datum Anteckningar ur Kyrkoräkenskaper
Pärm 36 Sockenstämmoprotokoll Länna och Blidö kyrkor, allmänna noteringar. Avskrifter ur böcker. Bild
Pärm 37 Suddig bild Mantalslängder 1653 – 1807
Pärm 38 (Ingen text) Avskrift av Blidös förs.böcker. Diverse släkter. Människor i Kolsvik
Pärm 39 Husförhör Yxlö Avskrifter ur Yxlö Husförhörslängd
Pärm 40 Blidö pålysningsbok Register över pålysningar 1829 – 58, avskrift av
Pärm 41 Kyrkböcker Register över kyrkbok avskrifter. Saknade kyrkböcker
Pärm 42 Husförhör Köpmanholm Husförhörslängder Blidö s:n  1807 – 1900 (Pag. register)
Pärm 43 Födelsebok/döda  Blidö Almänna noteringar från födelseboken
Arkivbox 44 Hfh.längder, div. egna anteckn. Husförhörslängder, diverse egna anteckningar
Laga skifte 1827-33
Pärm 45 Kolsvik I Gårdsregister Laga skifte, gårdar i Kolsvik vid skiftet 1827-33. Diverse släkter
Pärm 46 Laga skifte 1827 – 1833 Laga skifte 1827-33. Protokoll
Pärm 47 (Ingen text) Ägare i Yxlö. Vid skiftet 1827-33
Pärm 48 Kolsviks historia efter skiftet Kolsviks historia efter skiftet
Pärm 49 Allm. kartor, 16- 17 -1800 tal Laga skifte, kartor
Om olika personer
Arkivbox 50 A E. Ax Diverse olika gåvobrev, fastighetsdokument Kolsvik, Erik Ask (1906-96) (Nr 50 A, B & C i samma box)
Arkivbox 50 B Anfäder Hjalmar Söderman Anfäder Hjalmar Söderman, f 1906-01-13, Släkt , Skeppare Norröra. (Nr 50 A, B & C i samma box)
Arkivbox 50C Siv Nygren Antavla för Siv Nygren f Berggren, Yxlö, Drotz (1935-99) Yxlö  (Nr 50 A, B & C i samma box)
Pärm 51 Div Uppgifter Skärgården Bergs arkiv Rådmansö. Vidinge, Vätö och Sundskär. År 1572.
Arkivbox 52 Kjellstedt S O Johan Kjellstedt. Om planerat Sodaverk i Blidö socken.
Pärm 53 Souda-Werken Planer på att bygga av Sodaverk i socknen.
Pärm 54 Uppgifter lämnade av Diverse personer. Bokreferat
Pärm 55 Anders Petter Jansson
Arkivbox 56 Holmsängen Holmsängen ”Här är mitt liv”, Odysse 90 år (60 sid) Okänd författare
Arkivbox 57 Nils Österman Blidökungen Johan Albert Österman, Kolsvik 1831-1924, sonson Nils Österman
Pärm 58 Personer i Kolsvik Yxlö Köpmanholm mm 1854-1900 Antal personer/år i Kolsvik. Yxlö år 1707, Tabell
Pärm 59 (Ingen text) Erik Åhmans släktforskning Kolsvik, norra Yxlan skärgård mm. Eriks sommarminnen Kolsvik
Pärm 60 O Olson/E Södergren Kolsvik O Olson/E Södergren Kolsvik
Pärm 61 Jan Erik Ersson (Södergren) Jan Erik Ersson (Södergren) Lagfarter, Arvskifte efter Christina Blomqvist
Pärm 62 (Ingen text) Prästen i Yxlö, Erasmus Silvander 1698-1716. Om äldsta och nuv. kyrka
Arkivbox 63 Blandat Antavla för  Harry Blomqvist Rödlöga (Nr 63 & 79 i samma box)
Pärm 64 Ur domböcker Släktuppg. om Erik Holm.
Pärm 65 Torsten Österman/Barbro Österman Torsten Österman, Barbro Österman, Släkter Kolsvik och skärgården
Pärm 66 Uppföljning av  Bönderna i Kolsvik Uppföljning av  Bönderna i Kolsvik
Pärm 67 Arkiv förteckningar mm Översiktlig planering. Förteckning över allt forskn.material. Släktförteckning
Släktbeskrivningar och -tavlor
Pärm 68 Släkt 1 Diverse släkter, (28) Yxlan och Blidö mm
Pärm 69 Släkt 2 Diverse släkter, (28) Yxlan, Blidö, Rödlöga, Vidinge mm
Pärm 70 Släkt 3 Diverse släkter, (27) Blidö, Svartlöga mm
Pärm 71 Släkt 4 Diverse släkter, (30) Tjockö, Söderöra, Möja, Ljusterö mm
Pärm 72 Släkt 5 Allmänna anteckningar om släkter och platser
Pärm 73 Släkt 6 Diverse släkter, (30) Norröra, Söderöra mm
Pärm 74 Släkt 7 Korrespondens med diverse personer
Pärm 75 Släkttavlor Diverse släkter, Kolsvik, Yxlö, Alsvik, Vagnsunda, Oxhalsö, Sikmarö, Norröra Rödlöga Svartlöga
Pärm 76 Släkt 1 forts. Gunborg Sundbergs anteckningar, 3 släkter Sjöblom
Pärm 77 Släkttavlor 2 Diverse släkter, (6) Norröra, Söderöra, Blidö Gård
Pärm 78 (Ingen text) Södergrenska släkten, Yxlan Från Roger Molander
Arkivbox 79 Roger Molinder Södergrenska släkten, Yxlan. Underlag från Roger Molinder, Kjell Södergren.  Erik Södergrens världsomsegling 1907-09. (Nr 63 & 79 i samma box)
Arkivbox 80 (Ingen text) Släktforskning I, Bergs arkiv (Rådmansö), Släkten Nordstedt på Söderöra mm
Arkivbox 81 (Ingen text) Släktforskning II, Bengt Sjöberg Ljusterö, Rolf Fogelström Sundskär mm
Arkivbox 82 (Ingen text) Släktforskning III, Rödlöga, Gräskö, Sundskär, Sv. Högarna, Harry Blomqvist, Oden Österman, Olof Pärsson
Pärm 83 Släktforskn. Disgenkurs 1992  Släkttavlor Släktforskning. Släkttavlor, Alsvik, Vagnsunda, Wijkander, Vikström, Öragubben, Westerberg. (Med till Bygdegården 15/7 1998)
Pärm 84 Jordregister Släkttavlor Kolsvik jordregister. Fastigheter längd, ägare, släkter data.
Pärm 85 Div  Uppgifter  (D) Ur gästbok Vagnsunda mm, Släktutredningar, Gravsten Mary Curwen
Pärm 86  Ahlrén-släkten Antavlor och släkttavlor till Ahlrén-släkten
Övrigt
Arkivbox 87 (Ingen text) Handelsmän. Manus och kopior utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Hur det började.., Rysshärjningarna. Historik om Kolsvik/Yxlö, Skifteskartor Köpmanholm Storskifte 1797-1803. Lagerheim
Arkivbox 88 Blandat, blå pärm Utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Minnesant., Byhistoria, Köpmanholm. Urban Sobéus: Skansar och batterierna i Furusund. Två skärgårdsbyar, kartserie av Anna Lisa Kristiansson. Diverse foton och tidningsklipp. Laga skifte i Yxlö och Kolsvik, avskrifter av skifteshandlingarna. Byordning för Kolsvik.
Arkivbox 89 Blandat, svart pärm Utkast, manus och kopior av ”Egna skrifter”. Minnesant., Byhistoria Kolsvik, Yxlö 1797-1803, 1827-33. 3 poäng uppsats Sthlm Univ.
Arkivbox 90 Norrtäljebladet 1859-60 Norrtäljebladet 1859-60
Arkivbox 91 (Ingen text) Sandkilen Helmi, Kolsviks fiskeförening. Blidösund
Arkivbox 92 (Ingen text) Karta över Saxarfjärden. Blidö socken 1:100 000, Turistkartor
Arkivbox 93 (Ingen text) Furusunds varv, Furusund 1829. Lantmäterihandlingar Furusund 1780
Arkivbox 94 (Ingen text) Domboken 1924, Fastighetsförsäljning i Kolsvik
Arkivbox 95 Kartor mm Rysshärjningarna, Furusund kartor 1707, fotobilder
Pärm 96 Hemb.förening årsskrifter Blidö sockens Hembygdsförening
Pärm 97 Bomärken Blidö, Rådmansö, Frötuna, Länna socknar. 1700- och 1800-tal. Från Ove Andersson, Norrtälje
Pärm 98 Föreningar Bygdegårdsföreningen Yxlö. Årsmötesprot mm
Pärm 99 (Ingen text) Äntligen Dags (Sånghäfte)
Arkivbox 100 Textilvetenskap Blidödräkten
Bok 101 Vattenfall-minnen Vattenfall-minnen
Annonser

2 tankar om “Arkivregistret

  1. Vilket enormt arbete du lagt ner Palle !!! Helt fantastiskt !!! Och mycket intressant läsning Har inte hunnit igenom allt Tänkte ta med mig detta på semestern och ha som kvällsläsning. Många varma hälsningar från kusinen Lasse på Limhamn.

Skriv en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s